Vad är Miljötinget?


Miljötinget är nordens största miljöevenemang för och av unga och anordnas vartannat år i Gävleborg och Dalarna. Miljötingets unika koncept lyder: Att blanda kunskap och utbildning med nöje och nätverkande, på så sätt skapa ett lyckat forum för lärande.

Miljötinget anordnas under en helg i november och programmet består av seminarier och föreläsningar blandat med workshops och praktiska övningar. Deltagarna erbjuds även underhållning av hög kvalité. Miljötinget engagerar och utbildar men fungerar även som en mötesplats där ungdomar från båda länen får möjlighet att träffas och skapa nya nätverk och kontakter. Syftet är att skapa en mötesplats där ungdomarna behandlar sina frågor på sitt eget.

Stommen till Miljötinget är Programrådet. Programrådet består av ca 15 ungdomar, som planerar årets program, marknadsför och genomför Miljötinget. Genom att Programrådet ges ett stort inflytande över tingets utformning är Miljötinget väl anpassat för sin målgrupp och därmed alltid mycket omtyckt bland tingets deltagare. Tyvärr har ansökan för att vara med i programrådet 2019 stängt för i år men det går såklart bra att ansöka nästa år.

Miljötinget är politiskt och religiöst obundet evenemang som har arrangerats i 29 år. Det visar på att det fortfarande behövs mötesplatser där unga kan diskutera hållbar utveckling på sina egna villkor.
Miljötinget

Följ oss på Snapchat

Responsive image

Miljötinget på Facebook
Miljötinget på Instagram

Kontakta oss

Projektledare Anna anna.b.sjogren@regiondalarna.se

Allmän information/kontakt info@miljotinget.se

Frågor om hemsidan webmaster@miljotinget.se