Miljöarbete
Syftet med Miljötinget är att öka kunskapen i klimat- och miljöfrågor samt ge unga i Dalarna och Gävleborg verktyg att påverka samhället.

Varje år samlar Miljötinget under det tre dagar långa evenemanget över 300 personer. Det ställer krav på hur vi planerar Miljötinget med en så stor kvalité som möjligt, där alla deltagare får en inspirerande och trevlig upplevelse.

För att vi ska göra så lite miljöpåverkan som möjligt, deltagarna ska ha alla möjligheter att vara miljövänliga under helgen, och för att vi ska vara den förändring vi vill se i samhället så bedriver vi ett aktivt miljöarbete.

Det innebär att vi varje år på nytt ansöker om att bli ett Miljömärkt event av stiftelsen Håll Sverige Rent. Att vi varje år gör en ny ansökan med förbättringar gör att vi alltid försöker att bli bättre och mer klimatsmarta. Ständiga förbättringar för att nå upp till kriterierna för att bli diplomerat som ett Miljömärkt event jobbar vi med inför varje Miljöting.

Som exempel på det miljöarbete som vi bedriver så är all mat, i största möjliga mån ekologisk och närproducerad. Under de senaste åren har även all mat varit vegetarisk.

Alla deltagarnas resor sker via kollektiva färdmedel och i om möjligt alltid med ordinarie linjetrafik genom buss eller tåg. Vi planerar resorna i samarbete med regionala aktörer såsom Xtrafik och Dalatrafik.

Under helgen så sker sopsortering i flertalet kärl i både i sovsalar och i alla andra utrymmen där Miljötinget genomförs. För att sporra deltagare att sopsortera så har vi en sopsorteringstävling mellan sovsalarna. Avfallet hämtas av certifierad aktör, eller så ansvarar vi själva hela vägen för att avfallet hamnar rätt vidare i kedjan.

Alla deltagare får en tygpåse/goodiebag när de anländer. Tygpåsen är alltid Fairtrade märkta och har flera miljömärkningar för kläder och tyger.

I samverkan med värdkommunen för året så arbetar Miljötinget för snålspolande kranar och andra åtgärder i de lokaler där vi anordnar evenemanget. Varje är så avgränsar vi och centrerar det område vi behöver i de lokaler där Miljötinget genomförs. Detta för att ha så sammanhållna lokaler som möjligt och minska elanvändningen.

Förutom detta så görs olika slags förbättringar varje år med bland annat att minska pappersanvändningen genom mer digitala lösningar och att deltagarna ska nås av lätt information om hur de bidrar till miljöarbetet genom sitt miljöbeteende under helgen. Miljötingets organisation försöker också att vara öppna och lyhörda för tips från deltagare hur vi blir ännu bättre och genomföra de tips som vi får till oss.

Att alltid vara ett klimatsmart evenemang innebär att vi ser miljöarbetet som en ständig process som är evig och inte tar slut, men där vi alltid gör vårt bästa för att vara miljövänliga och bidra till en positiv samhällsutveckling.
Arrangörer
region gävleborg
region dalarna